Nabór na stanowisko ratownika wodnego luty 2023

ratownik

OGŁOSZENIE

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie

ul. Lotnicza 1 a, 95- 035 Ozorków

o naborze na wolne stanowisko ratownika wodnego

Liczba wolnych stanowisk: 2

Okres i rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa od 01.02.2023 r. – 30.04.2023 r.
(mile widziani uczniowie lub studenci – warunek ukończony 18 r.ż. – umowa zlecenie)

Miejsce pracy: Pływalnia CSiR WODNIK w Ozorkowie

Wymagania i dokumenty: Dokumenty potwierdzające uprawnienia ratownika

wodnego , KPP, przynależność organizacyjną , wykształcenie , dodatkowe uprawnienia przydatne w pracy ratownika wodnego (instruktorskie, patenty itp.)
wymagane na stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisana Klauzula informacyjna (do pobrania w kasie pływalni)

Wypełniony Kwestionariusz osobowy (do pobrania w kasie pływalni)

 

Oferty należy składać:

W siedzibie CSiR „Wodnik” ul.Lotnicza 1A w Ozorkowie

u kierownika pływalni lub w kasie obiektu na parterze

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Rekrutacja Ratownik – WODNIK

lub wysłać na adres:

CSIR „Wodnik” w Ozorkowie,

ul.Lotnicza 1A , 95-035 OZORKÓW

Informacja pod numerem telefonu: 42 710 31 51 (nr w. kierownik pływalni)

 

Dyrektor CSiR „Wodnik”

Mariusz Lewandowski